Colofon

Deze website en het Harp Magazine zijn uitgaven van Harp Vereniging Nederland (HVN). Zij beoogt harpisten van elk niveau en van jong tot oud met elkaar in contact te brengen en kennis over ten minste de folk- en pedaalharp, maar ook andere harpsoorten, harpisten en harpevenementen te vergroten. Naast het beheren van deze website, geeft de HVN vier keer per jaar het Harp Magazine uit en organiseert elk jaar de Open Harp Dag.

Website

Redactie: Mirjam Rietberg (info@harpvn.nl)

Bijdragen voor deze website zijn altijd welkom. Tekst en foto’s krijgen we het liefst per e-mail aangeboden op info@harpvn.nl. Kopij wordt altijd belangeloos ter beschikking gesteld voor publicatie. Wil je een evenement aanmelden voor plaatsen op deze website, klik dan hier voor het formulier.

Harp Magazine

Hoofdredactie: Marielle Schreurs (redactie@harpvn.nl)
Redactie: Lisa Veldkamp, Bess Franssen, Constance Allanic, Dona ter Beek, Beate Loonstra en Jenny Kreuter-Van den Berg
Layout: Habiba Doorenbos
Vormgeving huisstijl: Yvin Hei

Bijdragen voor het Harp Magazine zijn altijd welkom. Tekst krijgen we het liefst per e-mail aangeboden op redactie@harpvn.nl. Natuurlijk mag het ook op papier aangeboden worden bij de redactie. Foto’s en afbeeldingen zijn ook zeer welkom. Vermeld wat je terug wilt hebben en schrijf in duidelijk handschrift naam en adres. Kopij wordt altijd belangeloos ter beschikking gesteld voor publicatie.

Verhuizing/opzegging

Graag bij verhuizing een adreswijziging sturen naar de ledenadministratie (penningmeester@harpvn.nl). Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk (ook per e-mail) en uiterlijk vóór 1 november.

Een extra nummer of proefnummer ontvangen?

Maak €5,00 over op rekeningnummer NL89 INGB 0008 0775 48 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Harp Vereniging Nederland.
Vermeld a.u.b. duidelijk naam en adres en indien van toepassing welk gewenste nummer.

Adverteren

Het is mogelijk te adverteren op deze website en/of in het Harp Magazine. De tarieven hiervoor kunt u opvragen bij de penningmeester (penningmeester@harpvn.nl).

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2021