6e Rosa Spier Harpconcours 2022 Algemeen Reglement

Algemeen Reglement 6e Rosa Spier Harpconcours 2022

Het concours is een nationaal concours in Nederland en staat open voor harpisten met de Nederlandse nationaliteit en voor harpisten wonend in Nederland en/of studerend aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

Voorbereiding deelnemers

De deelnemer verplicht zich tot:

– Akkoord zijn met het reglement.

– Betaling van het inschrijfgeld.(kan niet worden geretourneerd bij afmelding).

– Goede voorbereiding.

– Bladmuziek vrije keuze 1 maal kopie meenemen ter inzage voor de jury. Van kopieën spelen is niet toegestaan, originele bladmuziek uitgaven zijn verplicht.

– Tijdig melden (tot 2 weken van tevoren) wanneer de concoursleiding voor een instrument moet zorgen.

– Op tijd aanwezig zijn, uiterlijk 1 uur van tevoren.

Voorbereiding concoursleiding

De concoursleiding verplicht zich tot:

– De mogelijkheid een instrument ter beschikking te stellen.

– Inspeelkamer vanaf 1 uur voor aanvang deelname.

– Begeleiding van inspeelkamer naar podium.

Overig

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelneming

Deelnemers ontvangen 1 vrijkaart voor de Finale op 29 meii.

Deelnemers aan de Finale ontvangen 2 vrijkaarten.

De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s voor publiciteit en social media te gebruiken.

De concoursleiding is niet aansprakelijk voor schade aan instrumenten.

Voor sjouwen, stemmen, snaar opzetten blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Jury

De juryleden geven afzonderlijk punten voor de onderdelen:

* Muzikaliteit (timing en frasering)

* Ritmiek

* Techniek

* Toonkwaliteit

* Programmakeuze

* Podium presentatie

Samen met de concoursleiding bepalen zij bij welk puntentotaal iemand deelneemt aan de Finale. Punten totalen worden niet openbaar.

Punten Finale:

1ste prijs is gemiddeld 9 punten of hoger

2e prijs is gemiddeld tussen 8 en 8,9

3e prijs is gemiddeld tussen 7 en 7,9

Het jury beraad is vertrouwelijk. De beslissingen van jury en concoursleiding zijn bindend.

Voor de deelnemers wordt er naar gestreefd na het optreden een kort gesprek met een jurylid te organiseren.

Concoursleiding 2022

Folkharp: Inge Frimout – Hei 

Pedaalharp: Manja Smits

Locatie: Annerieke Kaldeway

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2022