5e Rosa Spier Harpconcours 2020 Algemeen Reglement

Algemeen Reglement 5e Rosa Spier Harpconcours 2020

Het concours is een nationaal concours in Nederland en staat open voor harpisten met de Nederlandse nationaliteit en voor harpisten wonend in Nederland en/of studerend aan een Nederlandse onderwijsinstelling.

Voorbereiding deelnemers

De deelnemer verplicht zich tot:

– Akkoord zijn met het reglement.

– Betaling van het inschrijfgeld.(kan niet worden geretourneerd bij afmelding).

– Goede voorbereiding.

– Bladmuziek vrije keuze bij binnenkomst laten zien aan de ontvangst en digitaal aanleveren (pdf) voor de juryleden. Van copieën spelen is niet toegestaan, originele bladmuziek uitgaven zijn verplicht.

– Tijdig melden (tot 2 weken van tevoren) wanneer de concoursleiding voor een instrument moet zorgen.

– Op tijd aanwezig zijn, uiterlijk 1 uur van tevoren.

Voorbereiding concoursleiding

De concoursleiding verplicht zich tot:

– De mogelijkheid een instrument ter beschikking te stellen.

– Inspeelkamer vanaf 1 uur voor aanvang deelname.

– Begeleiding van inspeelkamer naar podium.

Overig

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelneming

Deelnemers ontvangen 1 vrijkaart voor de Finale op 21 januari.

Deelnemers aan de Finale ontvangen 2 vrijkaarten.

De organisaite behoudt zich het recht voor om foto’s voor publiciteit en social media te gebruiken.

De concoursleiding is niet aansprakelijk voor schade aan instrumenten.

Voor sjouwen, stemmen, snaar opzetten blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Jury

De juryleden geven afzonderlijk punten voor de onderdelen:

* Muzikaliteit (timing en frasering)

* Ritmiek

* Techniek

* Toonkwaliteit

* Programmakeuze

* Podium presentatie

Samen met de concoursleiding bepalen zij bij welk puntentotaal iemand deelneemt aan de Finale. Punten totalen worden niet openbaar.

Punten Finale:

1ste prijs is gemiddeld 9 punten of hoger

2e prijs is gemiddeld tussen 8 en 8,9

3e prijs is gemiddeld tussen 7 en 7,9

Het jury beraad is vertrouwelijk. De beslissingen van jury en concoursleiding zijn bindend.

Voor de deelnemers wordt er naar gestreefd na het optreden een kort gesprek met een jurylid te organiseren.

Concoursleiding 2020

Folkharp Inge Frimout – Hei en Nanja Bakker

Pedaalharp Manja Smits en Yolanda Davids

Lokatie Margaret Forrest

Laatst bijgewerkt op 4 februari 2019